BÄSTA ANNONSÖR

För dig som gärna vill annonsera i tidningen Livet så finns det möjligheter till det varje månad.
Vår upplaga är ca 1000 ex. och tidningen utkommer 10 nr/år.

Kontaktperson för annonseringen är:

Patrik Abrams
tfn: 050-5247242
e-post: patrik.abrams(a)livet.fi

ANNONS INFORMATION

Annonser bör bokas före den sista varje månad. Sista inlämningsdag är en vecka efter bokning.

ANNONSPRISER

1,00 € spalt mm (inkl. moms). Rabatter för halv eller helsidesannonser. Bröllops- förlovnings och födelseannonser gratis.

TEKNISKA UPPGIFTER

Format A4 (210 mm x 297 mm)
Tryckyta 196 mm x 283 mm (210 mm x 297 mm)
Spalter 1, 2 eller 3
Spaltbredd 1-spalt = 54,3 mm, 2-spalt = 114,7mm
Tryckningsmetod Offset, 4-färg
Rastertäthet 150 dpi
Materialkrav InDesigndokument inkl. fonter och länkade fi ler, pdf-fi ler, tiff-bilder (CMYK, 300 dpi)

PRISEXEMPEL

1/1 sida 196 mm x 283 mm = 900 € exkl. moms
1/2 sida 196 mm x 140 mm = 500 € exkl. moms
1/4 sida 96 mm x 140 mm = 280 € exkl. moms

MODULANNONSER MED FASTA STORLEKAR

Modulannons: 108 mm x 55 mm = 120 € exkl. moms
Modulannons: 196 mm x 70 mm = 170 € exkl. moms
Modulannons: 54,3 mm x 50 mm = 60 € exkl. moms

Begär skild offert för annonsframställning!

Finlandssvenska pingströrelsens församlingar beviljas 25 % rabatt och andra kristna församlingar och organisationer 10 % . Rabatter beviljas speciellt på återkommande stödannonser. Tag kontakt och diskutera.